Kom je er samen niet meer uit?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen onder leiding van een onafhankelijke mediator. Meestal zijn er meerdere gesprekken nodig om samen een oplossing te vinden. Er is tijd nodig om de verhoudingen te herstellen, af te ronden en afspraken te maken.

Het staat je vrij om te kiezen voor een gesprek. 

Mediation is altijd mogelijk, ook als u al in een procedure zit.

Als u op korte termijn duidelijkheid wilt of een punt achter de zaak wilt zetten, dan is het starten van een gesprek de eerste stap.

Resultaat

Een gesprek kan zoveel meer opleveren dan een juridische procedure.

 • Inzicht wat er speelt;
 • Elkaar in de ogen kijken en enig begrip voor elkaar krijgen;
 • Oplossingen vinden die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn ;
 • Verrassende afspraken maken die buiten het juridisch kader vallen;
 • In korte tijd tot een oplossing komen.

Met zo’n uitkomst kun je weer opgelucht verder.

Je hebt weer rust door de duidelijkheid en je kunt een punt zetten achter de kwestie.

Er is weer ruimte om de energie aan andere, positieve zaken te besteden.

Efficiënt en gecontroleerd: in tijd en geld.

De mediator

De leiding van de gesprekken is in handen van de mediator. Dat is soms even wennen als je zelf gewend bent om besluiten te nemen en het gesprek te leiden. Met een onafhankelijke mediator ervaar je hoe het gesprek óók kan verlopen als je zelf partij bent. Je kunt ervaren hoe u er samen wél uit komt.

Een mediator is een onafhankelijke derde, die zich vanaf het begin neutraal opstelt en structuur aanbrengt. Deze buitenstaander bewaakt het proces, stelt vragen en begeleidt het gesprek effectief.

De mediator onderzoekt samen met alle betrokkenen wat de vraag is die moet worden opgelost. Samen werken aan een uitkomst die aanvaardbaar is voor iedereen.

Allerlei beproefde werkvormen maken in korte tijd het conflict inzichtelijk en leiden het gesprek naar de onderhandeling over alternatieven. Daarbij is de kunst van het luisteren en het stellen van vragen het fundament van deze werkwijze. 

De mediation gesprekken

 • Samen het gesprek aangaan en zonder dwang keuzes kunnen maken;
 •  Vrijuit en in vertrouwen met elkaar spreken onder leiding van de mediator;
 • Informatie uit alle gesprekken valt onder de geheimhoudingsplicht,
 • Je kunt ook gezamenlijk overeenkomen dat bepaalde informatie wel gedeeld mag worden;
 • Je kunt onderhandelen tijdens de gesprekken en bent pas aan de uitkomst gehouden als je de afspraken hebt ondertekend.   

Er is altijd ruimte om overleg te plegen met je adviseur of advocaat, om daarna de afspraken te tekenen. Dat betekent dat je advocaat niet aanwezig hoeft te zijn, zodat je die kosten bespaart.

Na afloop wordt bij de factuur een overzicht gegeven van de tijdsbesteding en gemaakte kosten. Er wordt helder aangegeven welke kosten berekend worden voor de voorbereiding, gesprekken, verslaglegging, zaalhuur en reiskosten. De kosten voor de mediator worden meestal verdeeld over alle betrokkenen, je kunt samen afspreken welke onderlinge verdeling dit is.  

Verwijzing van de rechter naar de mediator

Ben je betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter je/jullie doorverwezen naar mediation? Dan schat de rechter in, dat er met zijn vonnis, nog steeds geen algehele oplossing is voor je probleem.

Het probleem gaat bijvoorbeeld over communicatie en onderlinge relaties, en dat valt vaak niet binnen het kader van de wet. Of de rechter schat in dat een gezamenlijk gesprek een betere oplossing kan opleveren dan zijn juridische oordeel. De rechter biedt je de mogelijkheid om zélf te onderhandelen over wat haalbaar is.

Als je voor mediation kiest dan wordt de gerechtelijke procedure tijdelijk opgeschort. Als u er toch niet uitkomt, vervolgt u weer de procedure via de rechter. Meestal geeft de rechter 3 maanden de tijd om via mediation tot een oplossing te komen. Is er geen oplossing dan wordt de procedure weer opgestart en vervolgd.

Alle informatie die in de mediation is gewisseld is vertrouwelijk en mag dus niet ingebracht worden in een vervolg procedure.

Voorbeelden

 • Conflicten in organisaties
 • Arbeidsconflicten tussen collega’s
 • Managementteams / Directiegeschillen
 • Impasses die ontstaan in besluitvormingsprocessen
 • Proactieve geschiloplossing
 • Voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan met betrokken bedrijven en bewoners;
 • Faciliteren van een bijeenkomst voor de omwonenden over een ingrijpende uitbreiding van een bedrijf in de buurt;
 • Gesprekken met bedrijven en omwonenden om een rioleringsproject uit te voeren, rekening houdend met een aanwezige (grote) bodemverontreiniging;
 • Conflicten met (en tussen) overheden, bedrijven en omwonenden over:
 • Zichthinder door het bouwen van een nieuwe woning;
 • Het beperken van milieuhinder van een stortplaats; milieuaansprakelijkheid;
 • Verdeling van de kosten van een bodemsanering op een bedrijfsterrein;
 • De hoogte van de schadeloosstelling van bewoners vanwege het bouwen van een woonwijk op een oude, historische vuilstort,

“Mijn werkervaring binnen het bedrijfsleven, MKB organisaties, non-profit-organisaties heeft mij leren werken met allerlei mensen op verschillende niveau’s. Daarnaast komt mijn milieujuridische en bestuursrechtelijke kennis van pas , zeker in combinatie met technische praktijkervaring om complexe milieuwetgeving en milieuproblemen te doorgronden. Mijn ervaring als jurist om contracten snel te analyseren en afspraken vast te leggen komt ook bij een mediation goed van pas.”


Juliet de Barbanson

Heb je nog vragen, of wil je een afspraak maken?

Schroom dan niet om contact op te nemen!

arrow_drop_up arrow_drop_down