5 Tips voor een betere samenwerking in de maatschap

Page content

article content

5 Tips voor een betere samenwerking in de maatschap

Samenwerken gaat niet zomaar vanzelf. Daar waar mensen samenwerken ontstaan fricties.  Maatschappen zijn vaak kleinere samenwerkingsverbanden in diverse branches: ondernemers, advocaten, accountants of bijvoorbeeld in de zorgsector fysiotherapeuten en huisartsen. Bij fricties heeft iedereen last van de negatieve sfeer. Ook de klanten merken direct dat het niet goed loopt. Maatschappen kunnen geen negatieve publiciteit gebruiken dus het werken aan een goede effectieve samenwerking is noodzakelijk.

Als je een ongemakkelijk gevoel krijgt dat er iets niet klopt, dan is er iets aan de hand. Soms voel je je genegeerd of niet gerespecteerd binnen de werkverhoudingen. Het taalgebruik is weinig respectvol, negatief of afwijzend naar elkaar. Men valt elkaar in vergaderingen openlijk af, er heersen onprettige omgangsvormen. Het onderlinge mailverkeer leidt steeds tot misinterpretaties en gedoe.

Negeer deze signalen niet en ga met elkaar in gesprek. Juist door deze signalen te negeren, escaleert het conflict en dat heeft direct negatieve gevolgen voor de maatschap als geheel. Het kost veel tijd, geld en moeite om weer tot elkaar te komen als het eenmaal is geëscaleerd.

Veel voorkomende oorzaken

Er zijn vele oorzaken die leiden tot fricties. Het is onduidelijk wat het gemeenschappelijke doel is. Ooit is er bij de start over gesproken maar gaandeweg is het doel uit zicht geraakt.

De verwachtingen over geld, ambities en werkzaamheden zijn verschillend ontwikkeld.

De onderlinge communicatie is slordig en onzorgvuldig; daarmee ontstaat steeds ruis op de lijn waardoor de misverstanden zich opstapelen.

De samenwerkingsafspraken zijn onduidelijk geformuleerd waardoor niemand zich verantwoordelijk voelt. Vervolgens gaat ieder zijn weg zonder duidelijk terugkoppeling.

Er is onderlinge rivaliteit waarover niet wordt gesproken maar die wel gevoeld wordt.

Groepsproces

In de samenwerking is ook een groepsdynamische ontwikkeling van invloed. Zo heeft iedere fase zijn eigen kenmerken en groepsproces:

Opstartfase – De maatschap is enthousiast gestart maar er is een onduidelijke afstemming over het gezamenlijke doel en samenwerking, de groep is zoekende;

Oriëntatiefase – Vaststellen van doel en duidelijke taak verdeling voor iedereen. Zoek naar de rol waar iemand goed in is zodat je een bijdrage op kwaliteiten stimuleert.

Affectie en Machtsfase – Er ontstaan voorkeuren in de groep, er ontstaan antipathieën en sympathieën. Leiderschap wordt betwist door degenen die zichzelf een betere leider vinden: de machtsfactor gaat een rol spelen. Hoe loyaal is ieder en aan wie?

Autonomie fase – Ieder kent zijn positie in de maatschap, wordt gewaardeerd, kan zichzelf zijn.

Slotfase – De maatschap evalueert de resultaten, leert van de ervaringen en past voortschrijdend inzicht toe. Het gaat om leren aanspreken en afspreken met elkaar. Soms komt het moment om afscheid te nemen en de samenwerking op andere wijze verder te laten verlopen. De mogelijkheid om af te spreken dat je het anders gaat doen blijft altijd aanwezig.

Hoe langer mensen samenwerken hoe meer onderlinge patronen ontstaan die soms tot moeizame verhoudingen kunnen leiden. “Hij is nou eenmaal zo” is dan de reactie. Het bespreekbaar maken wat de gevolgen zijn van deze houding voor de anderen, maakt een reflectie op gedrag mogelijk. Want de persoon hoeft niet veranderd te worden, het gaat om het gedrag in een bepaalde situatie. De keuze voor bepaald gedrag bepaal je altijd zelf.

Balans geven en nemen

Je eigen inbreng en die van een ander zijn gelijkwaardig als je werkt in een team. Als je je bewust bent van je stijl van samenwerken helpt dat om goed te kunnen samenwerken. Je kunnen aanpassen aan de situatie waarbij de ene stijl, bijvoorbeeld extravert, handiger is dan introvert. Of je gaat de ander ondersteunen in plaats van sturend op te treden. De verschillende stijlen zijn ontwijken, confronteren, meegaan, compromis sluiten of exploreren. Het gaat niet om goed of fout in een stijlkeuze – het gaat om effectief gedrag vertonen. Want je wilt samen het beste resultaat in de samenwerking bereiken. Als de samenwerking soepel verloopt, ontstaat er meer energie en werkt ieder met plezier. Het gaat erom de balans van geven en nemen evenwichtig te houden. Bevraag elkaar geregeld of deze balans nog in evenwicht is.

Conflicthantering

Er zijn nu eenmaal sympathieën voor de een of de ander, wees je bewust dat dit een rol speelt. In een maatschap gaat het erom dat je je eigen voorkeuren ondergeschikt maakt aan het gemeenschappelijke doel.

De vaardigheid om elkaar te kunnen aanspreken is belangrijk om de samenwerking effectief te laten verlopen. Het elkaar aanspreken op gemaakte afspraken is van belang om een lerende sfeer te bevorderen waarbij ieder gericht is op een verbetering van de samenwerking en het behalen van gestelde doelen.

Bij samenwerken is het van belang om te leren conflicten te hanteren. Conflicten zijn onvermijdbaar, het gaat erom hoe je ermee om gaat. Een goede conflicthantering levert geld op, een positieve werksfeer en een succesvolle samenwerking. Val de klant niet lastig met intern gedoe. Want dan lopen de klanten weg. Klanten willen een effectieve en succesvolle organisatie zien.

Tips

  1. Ga zo snel mogelijk het gesprek aan met elkaar als iemand een signaal geeft dat het niet goed gaat. Als één een probleem heeft, heeft de hele groep een probleem.
  2. Ga direct met de ander in gesprek als je merkt dat je een ongemakkelijk gevoel krijgt. Geef de ander duidelijk aan wat zijn gedrag met jou doet, en bespreek hoe het anders kan zodat jullie beiden zonder ruis op de lijn kunnen werken.
  3. Ga wekelijks bijeen zitten om met elkaar uit te wisselen wat er beter kan, wat voor ieder prettiger is in de samenwerking;
  4. Het gaat om het geven van positieve feedback om bepaald gedrag bij te sturen zodat de samenwerking effectief wordt. Het gaat niet om negatieve kritiek spuien. Het gaat erom elkaar te kunnen en mogen aanspreken op afspraken.
  5. Neem kritiek niet te persoonlijk, vat het op als een verbeterpunt.

Wil jij de samenwerking in jouw maatschap verbeteren? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Tel 0653198628 Juliet de Barbanson

Comment Section

0 reacties op “5 Tips voor een betere samenwerking in de maatschap

Plaats een reactie


*